ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

An Toàn - Uy Tín - Giá Tốt Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín
Xử Lý 5s - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api
Đổi Thẻ - Mua Thẻ - Rút Tiền - Nạp Tiền Tự Động 24/24
Min Rút 10.000đ - thời gian rút nhanh - gọn - an toàn
SUPPORT - Gr Zalo 
 FACEBOOK ADMIN : PHÚC NGUYỄN 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 9.9% 13.8% 14.4% 14.7% 14.7% 13.9% 13.9% 12.8% 13.5%
Vip 9.8% 13.7% 14.3% 14.6% 14.6% 13.8% 13.8% 12.7% 13.4%
Đại Lý 9.7% 13.6% 14.2% 14.5% 14.5% 13.7% 13.7% 12.6% 13.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 11.4%
Vip 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 11.3%
Đại Lý 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 11.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 15.4% 14.4% 14.4% 14.4%
Vip 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 15.3% 14.3% 14.3% 14.3%
Đại Lý 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 15.2% 14.2% 14.2% 14.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9%
Vip 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%
Đại Lý 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
Vip 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
Đại Lý 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 14.4% 14.4% 25.3% 14.4% 14.4% 14.4% 25.3% 14.4% 14.4% 25.3% 15.4% 15.4%
Vip 14.3% 14.3% 25.2% 14.3% 14.3% 14.3% 25.2% 14.3% 14.3% 25.2% 15.3% 15.3%
Đại Lý 14.2% 14.2% 25.1% 14.2% 14.2% 14.2% 25.1% 14.2% 14.2% 25.1% 15.2% 15.2%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
Vip 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Đại Lý 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 14.9% 14.9% 16.9%
Vip 11.2% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 14.2% 14.2% 16.2%
Đại Lý 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 14.4% 14.4% 16.4%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 17%
Vip 17%
Đại Lý 17%

Tin tức và sự kiện